Benvinguts a Girona Rental Bikes
CA ES EN FR

Política de privadesa

Política de privadesa

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Identificació i dades de contacte del responsable.

PERE SERRAINAT BORRELL amb DNI  402998907D, adreça postal: C/ Mossèn Sebastià Puig 7. Baixos local 1, 17190 Salt, Girona, correu electrònic info@girona-rentalbikes.com, inscrita la societat al Registre Mercantil de Catalunya.

Finalitats del tractament de les seves dades personals.

Usuaris/navegants de la pàgina web del responsable: Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Si s’escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat
 • Gestionem les seves dades per programar la cita sol·licitada
 • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog/fòrum incorporat.

Clients: Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per:

 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens hagi contractat.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Si s’escau, realitzar enquestes de qualitat que ens permetin avaluar el nostre servei.
 • En el seu cas, realitzar sortejos.
 • Si s’escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notiques o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

Base jurídica del tractament.

Usuaris/navegants a la pàgina web del responsable.

 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’ interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’ interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si s’ escau, els drets reconeguts en l’ apartat vuitens de la present política.

Clients.

 • Execució d’un contracte en el qual sigui part o aplicació de mesures precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’ interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’ interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si s’ escau, els drets reconeguts en l’ apartat vuitens de la present política.

Terminis o criteris de conservació de les dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment. Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si s’escau, posar-les a disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l’ article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent el que disposa l’ article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent disposat en els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’ aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 • LLEI 10/2010, DE 28 D’ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME. Durant 10 anys atenent el que disposa el 25 de la llei.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

Destinataris

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’ organització podrà cedir les seves dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Bancs i Entitats Financeres, en el cas que ens contracti.

Transferències internacionals de dades.

L’ organització no realitza cap transferència internacional de dades.

Drets.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat,  l’ elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’ organització, o bé dirigir un escrit a l’ adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència a Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web:  www.agpd.es.

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça info@girona-rentalbikes.com, amb assumpte “BAIXES”.

Veracitat de les dades.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’ efecte i indicats en el punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’ incompliment de la present obligació.

En el supòsit que l’ usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’ organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

 

Abrir chat
¡Hola!
¿En qué podemos ayudarte?